Search
Close this search box.

Kinh tế vi mô là nền tảng cho bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào. Bởi trong lần phân nhánh đầu tiên thời xưa, kinh tế học được chia ra hai lĩnh vực gồm: Kinh tế vi môkinh tế vĩ mô. Và hiện tại, hầu hết tất cả các hoạt động của con người điều ít nhiều liên quan đến lĩnh vực kinh tế. 

Có thể nói Kinh tế vi mô là một lĩnh vực rất cần thiết cho nhiều đối tượng khác nhau:

Nói chung, không nhất thiết phải là sinh viên học khối ngành kinh tế mới cần nghiên cứu về kinh tế vi mô. Bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu về kinh tế vi mô để tích lũy kiến thức nhằm áp dụng cho các hoạt động kinh tế của mình.

Nếu bạn là sinh viên học các khối ngành kinh tế, bạn hãy học một cách nghiêm túc để đạt được kết quả tốt, đồng thời tich lũy kiến thức để có thể sử dụng trong tương lai. Nếu bạn không phải là sinh viên, không bị buộc học môn này, bạn hãy thử khám phá khóa học miễn phí tự học này để tích lũy thêm những kiến thức nhằm đưa ra những quyết định chính xác trong cuộc sống. Hy vọng sẽ có những độc giả đi tới chương cuối cùng của khóa học này, ngoài những sinh viên bị buộc phải học để có điểm.

Chúc tất cả các bạn đạt được nhiều niềm vui và điều hữu ích trong suốt khóa học này.

Để tích lũy tốt nhất kiến thức từ khóa học này, trước hết bạn hãy tải đề cương của học phần (chọn chuyên ngành phù hợp nhất) về và và thật kỹ, trước khi xem video bài giảng bên dưới. Đề cương học phần theo 9 ngành hiện đang đào tạo tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM được thể hiện qua các link dưới đây.

Video ngắn (thử nghiệm)                             

Giọng Nam

Giọng Bắc

Video giảng cho lớp chính quy (mùa dịch)

Bạn hãy chắc lọc những thông tin cần thiết và phù hợp từ video

Phần này chỉ giới thiệu về học phần nên không có yêu cầu đánh giá. Nếu bạn đã hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và các yêu cầu của học phần, bạn hãy đi qua phần tiếp theo, đó là Chương 1: Mười nguyên lý kinh tế học