Search
Close this search box.

Mục tiêu chuyên biệt của chương 7

Để đáp ứng yêu cầu của chương này, các bạn hãy

    1. Xem toàn bộ nội dung của Chương 7 trong Chương 13 -Giáo trình Kinh tế vi mô (trong phần Học Liệu)
    2. Xem Tóm tắt bài giảng
    3. Xem video bài giảng
    4. Làm bài trắc nghiệm 50 câu trong phần đánh giá. Các bạn có thể làm nhiều lần cho đến khi nắm chắc kiến thức và đạt điểm như mong đợi. Điểm sẽ được tính trung bình cho tất cả những lần thực hiện.

2. Sách giáo khoa: Chương 13 – Kinh tế học Vi Mô, N.G.Mankiw, NXB Hồng Đức, 2016, trang 285-309 (xem sách in)

 

<

 

2. Bài giảng tóm tắt (bấm vào và kéo xuống để xem hết 21 trang)

 

3. Video bài giảng

Trắc nghiệm (50 câu): Được làm nhiều lần và điểm được tính là điểm trung bình tất cả các lần thực hiện.